phán đoán bệnh lậu

Nguyên tắc để chữa bệnh lậu không bị tái phát

7/ Đồng thời kiểm tra bạn tình: Khi một trong hai người thấy có những dấu hiệu bất thường thì tốt nhất cả hai người